Screening senere i livet

Vaccination er ikke en erstatning for rutinemæssig screening for livmoderhalskræft. Alle kvinder bør følge anvisninger vedrørende screening for livmoderhalskræft via egen læge.

 

Nedenstående er taget fra kræftens bekæmpelses hjemmesiden om screening mod livmoderhalskræft:

Siden 1960’erne har vi i Danmark undersøgt kvinder for forstadier til livmoderhalskræft. Formålet er at finde og behandle forstadier til livmoderhalskræft, så sygdommen ikke får lov til at udvikle sig.

Hvad er screening?

Ordet screening er engelsk og betyder at sigte eller sortere. Når man screener for sygdomme, undersøger man befolkningen – eller grupper af befolkningen – for tegn på en bestemt sygdom eller forstadier til sygdom.

Screening for livmoderhalskræft i Danmark

Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år tilbydes hvert tredje/femte år at få taget en celleprøve fra livmoderhalsen. Undersøgelsen foregår hos den praktiserende læge, som tager en celleprøve fra livmoderhalsen i forbindelse med en gynækologisk undersøgelse. Celleprøven bliver sendt til et sygehus, hvor den bliver undersøgt for celleforandringer i mikroskop. Celleforandringer kan være forstadier til livmoderhalskræft, men forstadier er ikke kræft.

Screening redder liv

I dag får kun halvt så mange kvinder livmoderhalskræft, som før screeningsprogrammerne begyndte, og antallet af kvinder, der dør af sygdommen, er halveret i løbet af de seneste 50 år. Med den nye vaccine og regelmæssig screening kan vi næsten udrydde livmoderhalskræft helt.

Hver fjerde kvinde udebliver fra screening

Ca. hver fjerde kvinde benytter sig af forskellige grunde ikke af tilbuddet om at blive undersøgt for celleforandringer. Hvert år viser den beslutning sig at være fatal for nogle kvinder.
Undersøgelser viser, at to tredjedele af dem, der får livmoderhalskræft, ikke er blevet screenet regelmæssigt. Kvinder, der møder op til screening, mindsker deres risiko for at få livmoderhalskræft med mindst 80-90 procent.

Mangel på viden er livsfarlig – også for unge kvinder

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at en af hovedårsagerne til ikke-deltagelse i screening for livmoderhalskræft er manglende viden om sygdommen. Mange kvinder føler sig for unge til overhovedet at bekymre sig om sygdommen. Derfor har de svært ved at se, at screening er personlig relevant for dem. Men det er i høj grad relevant for yngre kvinder: Halvdelen af de kvinder, der får konstateret livmoderhalskræft, er under 45 år.

Værd at vide om screening for livmoderhalskræft

Takket være screeningsprogrammerne er antallet af livmoderhalskræfttilfælde halveret siden 1960’erne, hvor screeningerne startede.
Ved screeningen bliver man undersøgt for celleforandringer, som kan være forstadier til livmoderhalskræft. Forstadier er ikke kræft. Ved at deltage i screening kan man derfor mindske sin risiko for at få sygdommen.

Kvinder, der møder op til screening, mindsker deres risiko for at få livmoderhalskræft med mindst 80-90 procent.

Selv om man er blevet vaccineret, er det stadig vigtigt at deltage i screening for livmoderhalskræft. Vaccinationen beskytter nemlig ikke mod alle typer HPV, som kan give livmoderhalskræft.

(04/12-2009)
Kilde: Kræftens Bekæmpelse