Hvor mange gange skal jeg vaccineres?

 

Vejledning fra Statens Serum Institut

Fra 9 år og til og med 14 år gives en grundvaccination bestående af 2 doser. Minimumsinterval mellem doserne er 5 mdr. og vaccinationsserien skal være afsluttet inden for 13 måneder. Hvis dette interval overskrides, skal en tredje dosis gives.

Fra 15 år gives en grundvaccination bestående af 3 doser, der så vidt muligt skal gives inden for ét år.

Eventuelt behov for en revaccination er ikke blevet fastlagt.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Ved graviditet anbefales det, at vaccinationen med Gardasil® udsættes til graviditeten er afsluttet.

Hvordan gives vaccinen?

Såfremt du bliver vaccineret hos Danske Lægers Vaccinations Service, udføres vaccinationen af en sygeplejerske eller læge. Vaccinen gives som en injektion gennem huden i musklen i skulderen.