Bivirkninger

Kan vaccinen give bivirkninger?

Ja. HPV-vaccinen kan ligesom andre vacciner og lægemidler have bivirkninger. Det er ret almindeligt at få lidt ømhed, rødme og hævelse dér, hvor man bliver stukket. Nogle kan få lidt feber. I sjældne tilfælde ses overfølsomhedsreaktioner (allergi) med åndedrætsproblemer, nældefeber eller udslet.*

Hvornår opstår overfølsomhedsreaktioner/allergi?

Allergiske reaktioner opstår oftest hurtigt efter vaccinationen. Alvorlige allergiske reaktioner, der er ekstremt sjældne, opstår i umiddelbar tilknytning til vaccinationen, dvs. når man er inde hos lægen. Lægen er trænet i at behandle disse tilfælde.*

Hvorfor skal man sidde i 15-20 minutter efter vaccinationen

For at lægen eller sygeplejersken kan være helt sikker på, at man ikke bliver dårlig efter vaccinationen. Specielt i udlandet har man set piger, der får kvalme, bliver utilpasse og besvimer som en psykisk reaktion på det at blive vaccineret. Det er ikke farligt i sig selv, men kan blive det, hvis man falder om og slår hovedet eller er uopmærksom i trafikken.

Ved enhver vaccination kan der ses alvorlige allergiske reaktioner. Derfor skal man så vidt muligt blive 15 minutter efter vaccination.*

Kan vaccinen give alvorlige bivirkninger?

Vaccinen har rutinemæssigt været brugt i USA og mange andre lande i over fem år, og været tilgængelig i Danmark siden 1996. Vaccinen regnes for meget sikker, men man kan ikke helt udelukke, at der viser sig meget sjældne, men alvorlige bivirkninger. Derfor overvåges bivirkningerne nøje i et internationalt samarbejde. Læger blev ved indførelsen af vaccinen opfordret til at anmelde alle tegn og symptomer, som kunne tænkes at være bivirkninger ved vaccinen – og privatpersoner kan også anmelde bivirkninger.*

I store studier og befolkningsundersøgelser er der ikke fundet sammenhæng mellem HPV-vaccinationen og en række alvorlige sygdomme og dødsfald.*

Hvis du vil indberette en bivirkning, skal det gøres gennem Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk.

 

Læs mere om bivirkninger ved HPV vaccinen (eksternt link til Lægemiddelstyrelsen).

*) kilde: Sundhedsstyrelsen